Psykoterapia

Päivitetty  • 24.4.2021  • 

Psykoterapia on psyykkisten ongelmien ja elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Sen tavoitteena on auttaa asiakasta tunnistamaan ja poistamaan psyykkisen kehityksen ja kypsymisen esteitä ja auttaa näin asiakasta vapautumaan kärsimistään oireista.

  • Psykoterapiaistuntoja on yleensä 2 kertaa viikossa 45 minuuttia kerrallaan.

  • Ennen yksilöpsykoterapian aloittamista on 1-4 arviokäyntiä, joiden aikana psykoterapeutti kartoittaa asiakkaan elämäntilanteen ja ongelma-alueet, arvioi psykoterapian sopivuutta kyseisen asiakkaan kohdalla, selvittää edustamansa psykoterapia-suuntauksen sekä kertoo psykoterapian käytännön järjestelyt.

  • On tärkeää että myös asiakas arvioi psykoterapeutin soveltuvuuden yhteiseen työskentelyyn. Psykoterapiaa ei kannata aloittaa, jos yhteistyösuhde ei tunnu sujuvan.

  • Asiakas voi maksaa psykoterapiakäyntinsä itse tai hakea psykoterapialle KELA:lta kuntoutustukea.

  • Psykoterapiassa on tärkeää, että asiakas kykenee tarkastelemaan mielensä toimintoja, kykenee puhumaan niistä sekä on yleensä motivoitunut psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Asiakkaan elämän tulee myös olla sen verran säännöllistä ja turvallista, että psykoterapian käytännön edellytykset toteutuvat (mm. viikoittainen sitoutuminen ja maksut).

  • Psykoterapeuttia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.